Členové

Umělecká vedoucí, klavíristka

Zuzana Kadlčíková Pirnerová

Od 4 let zpívala v Královéhradeckém dětském sboru Jitro, který nasměroval její další kroky.

V roce 2005 absolvovala na PdF Ostravské univerzity obor hudební výchova a Sbormistrovství pro SŠ a v roce 2007 obor dirigování sboru u doc. Lubomíra Mátla na JAMU. V roce 2012 ukončila studium oboru dirigování orchestru u doc. Rostislava Hališky.

V rámci studia JAMU se pravidelně podílí na projektech Komorní opery JAMU jako dirigentka (opery: Žebrácká opera / B. Britten, Liška Bystrouška / L. Janáček, Sávitrí / G. Holst, Veselohra na mostě / B. Martinů, Evžen Oněgin / P. I. Čajkovskij). Koncertuje s orchestry: Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkův akademický orchestr a Brněnská filharmonie.

Při studiu v Ostravě se zabývala židovskou hudbou v úzce profilovaném pěveckém souboru Adash a externě korepetovala v opeře divadla A.Dvořáka. S mnoha sbory kontinuálně spolupracuje jako klavíristka i jako zpěvačka. Od roku 2005 je sbormistryní smíšeného sboru Virtuosi di Mikulov, v letech 2004 -2007 spolupracovala se sborem dětí a mládeže Kantiléna při státní filharmonii Brno jako 2. sbomistryně. Od roku 2008 působí jako korepetitorka a asistentka dirigenta v Moravském divadle Olomouc.

Členové

Soprán

Yvetta Fendrichová

Kateřina Schönová

Barbora Šancová

Alt

Beata Holá

Veronika Chlebková

Veronika Moulisová

Tenor

Marek Belko

Aleš Dosoudil

Pavel Valenta

Bas

Martin Frýbort

Jan Šmatera

Martin Šujan